Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

14. dubna 2021

Prvotní informace k testování

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 máme povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. Posílám Vám základní informace, které máme k dispozici. Podrobné informace k samotné organizaci testování budou následovat.

Testování se neprovádí u žáků které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit (potvrzení laboratoře či pediatra).

K testování budeme použít neinvazivní Ag testy LEPU MEDICAL, které nám byly distribuovány.

V případě testování žáků, které si nejsou schopny provést test samy, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas -  být písemně pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Podrobnější informace k testování pro rodiče naleznete zde 

Připojuji instruktážní video k LEPU testu   

zpět na výpis aktualit