Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

14. dubna 2021

Testování žáků pro přijímací řízení

  • Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek 9:00h

  • Podmínky pro testování  jsou shodné s testování všech žáků viz Rozhodnutí ŘŠ 4/2021

  •  K testování přihlásí žáka zákonný zástupce předem u třídního učitele prostřednictvím školy online

  •  Za výběr  termínu  testování je zodpovědný zákonný zástupce  (podmínky stáří testu vydává příslušná  SŠ)

  • Žák je povinen respektovat pokyny třídního učitele

  • Žák je povinen respektovat pokyny zaměstnanců školy pověřených organizací testování

  • Pověřená osoba vydá osvědčení o výsledku testu a předá ho přítomnému žáku, respektive přítomnému zákonnému zástupci.

  • Nad rámec povinnosti poskytneme  tuto službu i žákům, kteří nejsou v prezenční výuce a hlásí se na specializované t ZŠ(  sportovní , matematické,  výtvarné atd.)

zpět na výpis aktualit