Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY/Зарахування для дітей з України

Зарахування дітей України 2023/2024

 Шановні батьки!

Запрошуємо вас записатися на 2023/2024 навчальний рік.

Регулярна реєстрація з подачею підтверджених заявок відбудеться 06.06.2023 з 14 до 17 годин.

кількість вакансій (станом на 25.05.2023): 0

CO POŽADUJEME PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ? / ЩО HAM ПОТРІБНО ДЛЯ цього?

  • K nahlédnutí (nikoli kopie) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo vízum dočasné ochrany); / оригінал свідоцтва про народження дитини та  паспорт особи законного представника (віза толерантності або віза тимчасового захисту);
  • doložení místa pobytu dítěte; /  підтвердження місцезнаходження дитини (прописка)
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě nebo kontraindikaci (nevyžaduje se u dětí narozených do 31.08.2018); /  підтвердження від педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання (не потрібно для дітей, народжених до 31.08.2018)
  • vyplnit Žádost o přijetí; / заповнити заяву на вступ