Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Akce MAP Praha 12

Zde najdete vybrané akce, které pořádá Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice. Kompletní přehled všech akcí a aktivit najdete na webu http://www.mappraha12.cz/

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ LOUPEŽ

Jedná se o rodinnou hru v terénu.Cílem hry je najít v jednom ze 3 lesoparků v Praze 12 a Kunraticích šest plakátů, které symbolizují "ukradené knihy" z knihovny. Plakáty mohou hráči najít pomocí GPS souřadnic.
Bližší informace najdete na: http://www.mappraha12.cz/velka-ctenarska-loup

KVĚTEN 2022

5.5. PS Polytechnika Workshop nejen pro předškolní pedagogy - MŠ Kunratice - 14 - 17, lektorka Michaela Randová

Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1lv0gduLF-I6WHcpC9o8WRFfesJCUJgpg4hhK6OCADHs/edit
12.5. PS Financování - Aktuální dotační příležitosti pro MŠ a ZŠ s Ivetou Holou od 14 hodin  Úřad městské části Praha 12Gen. Šišky 2375/6
16.5. EduCoffee Skupinové a kooperativní vyučování ve vaší třídě, lektorka Nataša Mazáčová - od 14 hodin, Multifunkční sál, Úřad městské části Praha 12, Gen. Šišky 2375/6
18.5. Elixír - To je ale síla! - on-line - 16 - 18 
26.5. Řízení změny pro vedoucí pracovníky ZŠ 9 - 16 - Viniční domek - lektor Ing. Zdeněk Randa 
31.5. Seminář Zdravá pětka - 9.30 - 13.30 ZŠ Smolkova - více informací v příloze

DUBEN 2022

4.4. PS Digitální gramotnost pro MŠ  od 16 hodin, Ondřej Neumajer. Místo: MŠ Pohádka, Imrychova 937/15, 143 00
4.4. PS Kariérové poradenství pro rodiče - Jak jako rodič zvládnout přijímací zkoušky na SŠ - 18 - 19 hodin - Kateřina Lichtenberková, Marie Veverová - on-line
7.4. PS Cizí jazyky MAPoGrant - podpora komunikačních aktivit - Marie Horčičková -  15.30 -17 ZŠ Angel, Angelovova 3183 (třída 7.A) - pro školy přihlášené do MAPograntu.
9.4. KnihoMAP a minikonference ke čtenářství - program pro celou rodinu, školu i školku, hlasování o vítězi 3D tiskárny ve Velké čtenářské fotosoutěži - každý kdo přijede, hlasuje -  vstup zdarma - program zde: http://www.mappraha12.cz/knihomap/knihomap-2022/
19.4. Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy - on-line
20.4. Elixír - velikonoční fyzika
27. 4. PS EVVO - MAPoGrant pro MŠ  - Voda v Modřanech od 15 hodin - Jan Mazůrek - místo bude upřesněno, přihlášení účastníci obdrží bližší informace.

BŘEZEN 2022

3.3. Řídící výbor 14 -15.30 on-line - pro vedoucí pracovníky škol
15.3. Končí příjem fotografií do soutěže Velká čtenářská loupež - zapojte se a vyhrajte se svou třídou 3D tiskárnu:
15.3. PS Rovné příležitosti a Kalokagathia 17 - 18.30 - Už umím řešit výzvu - MAPogrant - host Michaela Dobešová, mentorka zážitkové pedagogik, setkáním vás provede: Helena Pravdová a Lenka Kubrichtová:

23.3. Rodičovská akademie: Přípravná třída - určeno pro rodiče předškoláků od 19 hodin  - s Miroslavou Kimminichovou pedagogem přípravné třídy ZŠ Angel:
30.3. Elixír - Hřebíčkové elektrické obvody - 16 - 18 on-line  - bude upřesněno v kalendáři akcí: http://www.mappraha12.cz/kalendar-akci/


ÚNOR 2022

1.2.  2022 od 15 do 17 hodin Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

Na setkání se budeme věnovat především MAPograntům, a proto naše setkání časově rozdělíme na část pro   MŠ 15 - 16.15 a pro   ZŠ 15.45 - 17. V časovém přesahu 15.45 - 16.15 se připojí kolegyně Helena Pravdová a proběhne sdílení zkušeností s cílem aktualizovat strategické dokumenty. Můžete být připojeni celé setkání. Připravte si prosím své tipy na knihy pro děti z MŠ a na Vaše oblíbené metodiky na čtenářskou gramotnost a tvůrčí psaní na ZŠ. Setkáním vás provede Mirka Škardová. Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/ps-ctenarska-gramotnost-mapogranty/

7.2. 2022 od 15.30 do 17 hodin PS Digi a EVVO - MAPogranty

Zveme tímto zájemce z mateřských a základních škol, kteří se chtějí zapojit do realizace MAPoGrantu v rámci pracovních skupin digitální gramotnost a EVVO. Na setkání se budou řešit již konkrétní aktivity, kterých se mohou jednotlivé školy aktivně zúčastnit. Setkáním Vás provede Ondřej Neumajer a Petr Polák. Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/mapogranty-ps-digitalni-technologie-a-ps-evvo/

8.2. 2022 od 17 do19.30 EduCoffee Rodičovská akademie: Jak na grafomotoriku v MŠ (zejména pro rodiče předškoláků)

Martina Simonidesová z grafomotorické poradny vám v rámci on-line EduCoffee popíše vývoj dětského grafického projevu a specifika jednotlivých období. Ukáže vám správné úchopy psacího náčiní a vysvětlí, co by mělo dítě umět, než nastoupí do školy. Zaměří se na rozvoj jemné motoriky předškoláků a na to, jak ji rodiče mohou podporovat. Dále lektorka upozorní na obtíže v grafomotorice, kterých by si měli rozhodně všímat. Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/rodicovska-akademie-jak-na-grafomotoriku-v-ms/

 

14. 2. 2022 a 21. 2. 2022 vždy od12.30 do 16.00 hodin Formativní hodnocení I 

Přijďte se seznámit s principy formativního hodnocení - jediný seminář na FH1, který tento rok v MAPu nabízíme - pro učitele zapojených škol zdarma, pokud jste se již přihlásili, doporučte webinář také svým kolegům. 

Na on-line setkání pod taktovkou Mgr. Jiřiny Majerové se zaměříme na to, jakým způsobem můžeme využít informace o žákově výkonu získané jakýmkoliv způsobem: z pozorování žáka při učení a naslouchání diskusím se spolužáky (autentické hodnocení), z analýzy žákova produktu vzniklého při učení (autentické hodnocení), z testu, ze žákova sebehodnocení, z žákovy reflexe procesu učení atd. Určeno pro školy zapojené do MAP Praha 12 pokračuje. Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/on-line-seminar-formativni-hodnoceni-i/

 

16. 2. 2022 od 16.00 hodin Elixír do škol: Krásy optiky 

Jaké krásy skrývá optika si ukážeme prostřednictvím fyzikálních experimentů pod vedením Věry Koudelkové. Přihlašování: https://elixir-do-skol-rc-praha-12.webnode.cz/

 

23. 2. 2022 od 19.00 do 21.00 hodin EduCofee Rodičovská akademie: Přípravná třída 

Setkání je určeno pro rodiče předškoláků, kterým zkušená vyučují Miroslava Kimminichová představí možnosti přípravné třídy. Zaměří se například na otázky, jaký je rozdíl mezi přípravnou třídou a posledním ročníkem MŠ a přípravnou třídou a pro koho je přípravná třída vhodná. Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/rodicovska-akademie-pripravna-trida/

LEDEN 20222

 6.1.2022 - PS EVVO od 17.00 hod.: http://www.mappraha12.cz/ps-evvo-evvo-ve-skole/
10.1. PS Digitální gramotnost – MAPogranty – 15.30 -17.30 – on-line https://docs.google.com/forms/d/1ziVQEFADLNKP7lKi_Aii3eismDCHoDRgKbkjx43sfog/edit
11.1. Rodičovská akademie MAP – Grafomotorika pro rodiče předškoláků od 19 hodin – on-line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQjtzRR5qld70g8afYjhwcCgRfkJfjjiB7VCBef2LjcXNAvQ/viewform
18.1. EduCoffee – Rodiče ve škole 17 – 18.30 – on-line https://docs.google.com/forms/d/1RtyqnHvI8_csWAbQJKaRZMZfUWtyxBFMRt6Br8kyzOU/edit
19.1. PS Rovné příležitosti – Speciální pedagogická podpora – 15 – 17 on-line https://docs.google.com/forms/d/1X87ketuHOhjjxjSjMOi8pClwRTtQubQ-WfQOSjjNfdU/edit

25.1. Rodičovská akademie MAP – Grafomotorika pro rodiče dětí ze ZŠ (1.a 2. třída) od 19 on-line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4hfy7EGIcY4xwtq3mnZs3gz0fV66ZUxCDK8TAVRlxYPcYhg/viewform

PROSINEC 2021

1.12. PS Rovné příležitosti - Speciální pedagogická podpora - od 15 hodin on-line ( přesunuto z 11.11.)

Přihlášení:
 2.12. EduCoffee: Problémové chování dětí ve škole - M. Durďáková, I.Krepelova - 17 - 19 hodin on-line
Přihlášení:
6.12. PS Kariérové poradenství - Veletrhy a jarmarky - jak je využít při KP - K. Lichtenberková -15 - 16.30 on-line 
Přihlášení:
9.12. Seminář Legislativa pro MŠ v roce 2022  - R.Šlégrová, P. Zeman - 9-12 on-line 
Přihlášení:
9.12. PS Cizí jazyky - Hodnocení ve výuce cizích jazyků - M.Horčičková - 16-18 on-line
Přihlášení:
 
13.12. Seminář Legislativa pro ZŠ v roce 2022  - R.Šlégrová, P. Zeman - 9-12 on-line
Přihlášení:
 
14.12. EduCoffee - Rodiče ve škole - J. Neumajerová, A. Gergelová - 17 - 18.30 on-line
Přihlášení:

LISTOPAD 2021

2.11.2021 online setkání koordinátorů ze škol zapojených do MAP – připravujeme společně aktualizace strategie vzdělávání městských částí

 

4. 11. 2021 Diagnostika v MŠ od 9.00 do 16.00 hodin – paní Krejčová už má celý seminář obsazený, bude-li o něj zájem, zařadíme na příští pololetí.

Přihlašování. http://www.mappraha12.cz/diagnostika-v-ms/

 

3. 11. – 4. 11. 2021 Leadership: Jak iniciovat a podporovat týmovou spolupráci na školách – pro vedoucí pracovníky škol začleněných v MAP – budou se věnovat strategii týmové spolupráce ve škole, skupinovým technikám při řešení problémů v týmu a tréninku vedení a podpory týmové spolupráce.

 

11. 11. 2021 Grafomotorika pro pedagogy MŠ od 13.00 – 16.00 hodin naživo – paní Simonidesová už potřetí v tomto pololetí opakuje svůj seminář - jak správně uchopit tužku, co má dítě umět před nástupem do MS, čeho by si měli učitelé a rodiče všímat…

Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/grafomotorika-pro-pedagogy/

 

11. 11. 2021 Speciální pedagogická podpora: Jak na tento předmět efektivně, funkčně a s využitím metod PP? od 15.00 – 17.00 hodin online Olga Teremová  (PS rovné příležitosti) – mj. se zaměří na to, jak vyhledávat žáky, kteří selhávají po distanční výuce. Je vhodná náslechová hodina jako diagnostický nástroj a jak využít předmět speciálně pedagogické péče? Pro odpovědi účastníků se sejde pracovní skupina Rovné příležitosti.

Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/specialni-pedagogicka-podpora-jak-na-tento-predmet-efektivne-funkcne-s-vyuzitim-metod-pp/

 

13. 11. 2021 KnihoMAP – PŘESUNUTO NA DUBEN - Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci související s pandemií Covid-19 jsme se rozhodli knižní trh KnihoMAP přesunout na duben 2022. Jako náhradu pro vás připravujeme venkovní hru VELKÁ ČTENÁŘSKÁ LOUPEŽ.

 

15. 11. 2021 Dotační zdroje pro projekty ekologické výchovy, PS financování od 13.00 do 15.00 hodin naživo – chcete podpořit ekologickou výchovu na vaší základní i mateřské škole? Lektor Petr Holý a konzultantka Vendula Audolenská z MHMP vám ukáží  přehled možností čerpání financí z grantů na projekty EVVO, představí Vám své granty a řeknou, jaké jsou nejčastější chyby žadatelů.

Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/ps-financovani-dotacni-zdroje-pro-projekty-ekologicke-vychovy/


 

16. 11. 2021 Kdo NE-TVOŘÍ, je NE-TVOR! aneb Rozvíjejte vlastní kreativitu a jejím prostřednictvím kreativitu svých dětí od 15.00 do 16.30 hodin online – EduCoffee pro všechny. Provokativní název i téma: Zabíjí školy kreativitu? A aktivitu? A spontaneitu? (ozvěna: „Ano, i tu!“)  / Učíme se (ne náhodou) nápodobou, avšak nejsme nádobou / Učitelství je jedno z nejkreativnějších povolání / Kreativitě se lze naučit (techniky stimulace tvůrčího myšlení).Lektor je ředitel ZŠ Wonderland Academy, má za sebou úhrnem 25 let zkušeností učitele, lektora, vedoucího dětského oddílu, rodiče a pedagogického lídra. Určeno pro učitele i veřejnost.

Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/educoffee-kdo-ne-tvori-je-ne-tvor-aneb-rozvijejte-vlastni-kreativitu-a-jejim-prostrednictvim-kreativitu-svych-deti/

 

18.11. 2021  Jak celý rok motivovat žáky ke čtení – od 15 do 16:30 naživo – nad tímto tématem se sejde pracovní skupina Čtenářská gramotnost s Mirkou Škardovou. Bude se sdílet prázdninové čtení, lektorka slibuje, že si uděláme čas na společnou rozvahu toho, co by nás v novém školním roce jako PS těšilo, motivovalo a hlavně, co by nadále podporovalo naše společné učení a mělo dopad také na učení dětí. (Akce měla původně proběhnout v říjnu, ale paní lektorka byla nemocná.)

Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/ps-ctenarska-gramotnost-jak-cely-rok-motivovat-zaky-ke-cteni/

23. 11. 2021 Bezpečný mobil? online od 17.00 do 19.00 hodin - PS Kalokagathia a lektor Martin Kožíšek, projektový koordinátor CZ.NIC, se zaměří na možná nebezpečí při užívání mobilů. Sugestivní lektor k nám přichází už podruhé kvůli tématům: ochrana telefonu před krádeží, pravidla při používání fotoaparátu, ochrana soukromí i při používání geolokace, ale také finanční rizika za poplatky v aplikacích a překročení FUP limitu i zdravotní rizika – zkrátka na co vše dát pozor, aby mobil zůstal dobrým sluhou a mohl pomáhat také při výuce. Určeno pro učitele i veřejnost, děti od 13 let.

Přihlašování: http://www.mappraha12.cz/educoffee-bezpecny-mobil/

 

24. 11. 2021 Elixír do škol: Elektrické obvody (nejen) pro nejmenší od 16.00 do 18.00 hodin naživo. Že je elektřina složitá a nesrozumitelná? Nemusí být! Že to „kope“? Jen když se s tím špatně zachází. Že se to nedá pochopit? Na Elixíru vás zkusí přesvědčit o opaku. (Pro učitele MŠ i ZŠ.)

Přihlašování: https://elixir-do-skol-rc-praha-12.webnode.cz/

ŘÍJEN 2021

6. 10. Individualizace v mateřských školách – 1. díl od 9.00 hodin (Nová Radnice) s Věrou Krejčovou 

Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegjfQqtno4oVaLhpHmYhWOScHJGIfbBnj6cLcLy3dutBJAtw/viewform

7. 10. PS Rovné příležitosti - Depistáž aneb Jak podpořit děti a žáky k dosažení jejich maximálních výsledků od 15.00 do 17.00 hodin (online) – Helena Pravdová, vedoucí pracovní skupiny,  a Olga Teremová, která setkání povede.

Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1OpVZQkB96ve40i00oAzrXxKF81GB3q9WVz96V8DpX0U/edit

14.10. PS polytechnika - Využití druhotných materiálů ve výuce - od 16.00 do 17.30 hodin ZŠ Zárubova, setkání vede Jan Polomský.

Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1Mkn1eGeuyNlmuC9JJZksjCZ1AC4sNalDMSjBw0B4gfU/edit

15. 10. Individualizace v mateřských školách – 2. díl od 9.00 – 16.00 hodin – pokračování dvoudenní akce

18. 10. PS Čtenářská gramotnost - Jak celý rok motivovat žáky ke čtení, pracovní skupina čtenářská gramotnost od 15.00 do 16.30  (ZŠ Rakovského) s Mirkou Škardovou.

Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/13-F-9_bAiOfRRNVVNYCx0kLgS1XymaaE0W3YhbqfHE8/edit

19. 10. Aktuální možnosti financování projektů škol pracovní skupina financování od 14.00 hodin (Nová Radnice) vedoucí pracovní skupiny Iveta Holá bude hledat optimální možnosti financování projektů ve vzdělávání.

Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1O0p_H6Hsv0A5W6u-7tjm02lK4bIqDVzGqW_rAeZyARQ/edit

20. 10. Barvy kolem nás prozkoumáme pro laiky i odborníky ze základních i mateřských škol v  Elixíru do škol od 16.00 hodin (ZŠ a MŠ Angel).

Přihlašování: https://elixir-do-skol-rc-praha-12.webnode.cz/

ZÁŘÍ 2021

2.9. Řídící výbor a setkání místních leaderů  - 14 – 16 Komunitní centrum JASOŇ, Putimská 716/4

6.9. PS Kariérové poradenství - Co má dělat kariérový poradce na začátku školního roku 14 -16 – on-line, přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1BiizWLkHEL_CMT6SXKwubVyWe0mNqaMmcrrJbAEcKFk/edit

14. 9. Elixír – hustota kapalin – 16 – 18 ZŠ a MŠ Angel, Angelova 3183/15, přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYwVzBvDeA-C1p4MkzkXqQBbJ-lWew6ZVfjsq_Qy9KaQ6YrQ/viewform

15. 9. Pokusy do fyziky s žákovskou soupravou Comenius – 16 – 18 ZŠ Rakovského, Rakovského 3136/1, Praha 12, přihlašování: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW46Jff6zLZn5EiJyjJzDncSdUOUpQSUFTSVBUMzk4OEhGMDdKUElKS1NGVC4u

17.9.  PS Polytechnika –  Využití druhotných materiálů ve výuce – 13 – 15  ZŠ Zárubova, přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1Mkn1eGeuyNlmuC9JJZksjCZ1AC4sNalDMSjBw0B4gfU/edit

20. 9. PS Digitální gramotnost – model SAMR – integrace digitálních technologíí do výuky  15.30 – 17 Zasedací místnost nové radnice Prahy 12 – Generála Šišky 2375/6, č. 126, přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1pBlECVBScPMzN6ZakGhw6zjfbY0C_TsUcq5u-vXH7h0/edit

21.9. Formativní hodnocení – 4. setkání s Jiřinou Majerovou –13 - 17- on-line - pro již přihlášené školy

22.9. EduCoffee – Ticho ve školce není utopie - praktické tipy  – 14 – 16 - MŠ Smolkova, Smolkova 565, Praha 12 – Kamýk, přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1uqhlvT0NZB1MjRc3K8t2y9RwfnAeboPpHqoMbvRPglA/edit

23.9. Grafomotorika pro pedagogy MŠ  - 13 - 16 - ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090, Praha 12, přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/18ZFhF4bhJ7EloxuQdfBBwpEnU3TJ9rFDFWKurqmB4BA/edit

23.9. PS Cizí jazyka -Využití  cambridgeských zkoušek na ZŠ  - 15 – 17 ZŠ Angel – setkání proběhne v angličtině

http://www.mappraha12.cz/ps-cizi-jazyky-vyuziti-cambridgeskych-zkousek-na-zs/

30.9. Seminář pro ředitelky MŠ  - Jak vést rozhovory se zaměstnanci – již obsazeno