Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY/Зарахування для дітей з України

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO DĚTI Z UKRAJINY / РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

 VOLNÁ MÍSTA: 0 / ВАКАНСІЙ: 0

PŘIJATÉ DĚTI : 0 / УСИНОВЛЕНИХ ДІТЕЙ: 0 

V případě zájmu o umístění dítěte staršího tří let do jiné mateřské školy v Praze 12 se obracejte na pana Petra Sečkaře z Odboru školství (seckar.petr@praha12.cz) / Якщо ви зацікавлені в тому, щоб віддати дитину віком від трьох років до іншого дитячого садка в Празі 12, будь ласка, зв’яжіться з паном Petr Sečkař з Департаменту освіти (seckar.petr@praha12.cz)

 Zveřejněno dne 13.6.2022

Zápis do mateřské školy Dolinka určený výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně se uskuteční dne 02.06.2022 v čase 8:00 a 16:00 hodin.

2 червня 2022 року о 8:00 та 16:00 відбудеться зарахування до дитячого садка «Долинка», Який  призначений виключно для громадян України з візою терпіння або тимчасового захисту.

 

CO POŽADUJEME PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ? / ЩО HAM ПОТРІБНО ДЛЯ цього?

  • K nahlédnutí (nikoli kopie) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo vízum dočasné ochrany); / оригінал свідоцтва про народження дитини та  паспорт особи законного представника (віза толерантності або віза тимчасового захисту);
  • doložení místa pobytu dítěte; /  підтвердження місцезнаходження дитини (прописка)
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě nebo kontraindikaci (nevyžaduje se u dětí narozených do 31.08.2017); /  підтвердження від педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання (не потрібно для дітей, народжених до 31.08.2017)
  • vyplnit Žádost o přijetí; / заповнити заяву на вступ

Počet volných míst: 0 / Кількість вільних місць для вступу: 0

Žádost o přijetí/заяву на вступ

Kritéria/критерії