Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

KONTAKTY ZŠ A MŠ K DOLŮM V PRAZE 12


Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12

adresa: U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 60437073
DIČ: CZ60437073
email: reditel@zskdolum.cz
ID datové schránky uqcmd84
Číslo účtu: 69953379/0800

 

Ředitel školy

Mgr. Vojtěch Vávra

pevná linka: 224 090 196

mobil: +420 725 193 839

e-mail: reditel@zskdolum.cz

 

Zástupkyně ředitele pro oblast řízení školy

Ing. Arch. MgA. Hedvika Nováková 

telefon: +420 778 533 857
e-mail:

novakova@zskdolum.cz

Zástupkyně ředitele pro ekonomické řízení školy, ICT a prevenci 

Mgr. Zuzana Outratová, metodička prevence, koordinátor ICT

e-mail: outratova@zskdolum.cz

Zástupkyně ředitele pro oblast řízení školy a pedagogického procesu

Mgr. Bc. Anna Kobrová, koordinátor ŠVP

telefon: +420 725 529 717
e-mail:

kobrova@zskdolum.cz

Zástupkyně ředitele pro oblast řízení školy a speciální pedagogiky

Mgr. Denisa Horáčková, výchovná poradkyně

telefon:

e-mail:

+420 778 707 150

horackova@zskdolum.cz

     

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu 

Bc. Kateřina Stárková

telefon: + 420 724 724 330
email: starkova@zskdolum.cz, msdolinka@zskdolum.cz

 

Školní družina a klub

vedoucí školní družiny 

vedoucí školního klubu

Tereza Plachá

Hedvika Maštalková

telefon ŠD:

778 782 986

e-mail:

placha@zskdolum.cz.cz

mastalkova@zskdolum.cz

Provozní zaměstnanci

Hospodářka školy: 

Marcela Černá 

telefon:

771 278 636

e-mail: 

cerna@zskdolum.cz

Školník:

Pavel Taraba

telefon: +420 777 078 040
email: taraba@zskdolum.cz 

 

Školní jídelna Irena Procházková
telefon: +420 241 773 744
web: www.zstgm-praha.cz

 

Vedoucí jídelny MŠ Zdeňka Kovaříková
telefon: +420 778 486 219
e-mail: kovarikova@zskdolum.cz

Kontakty základní školy

Kontakty mateřské školy