Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Náhradní provoz MŠ

N Á H R A D N Í   P R O V O Z   M Š 

VÁNOCE 2022

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje 

Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 

sídlo: Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 – Modřany 

ve dnech 27. 12. až 29. 12. od 7:00 do 17:00 hodin,

30. 12. 2022 od 7:00 do 13:00 hodin 

Kontakt: telefon 241 773 169, 607 509 415, 777 950 374, e-mail: reditelka@mspodsady.cz

  

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

 

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v  MŠ Podsaďáček ve čtvrtek 24. 11. 2022 v době od 13:00 do 17:00 hodin. 

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. 

Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech a hodinách bude docházet do mateřské školy), a uhradí stravné.

Od 2. 1. 2023 budou v provozu všechny mateřské školy.

Leták