Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 je 28 - podle stavu k 28.4. 2022.

Řádný zápis a odevzdávání přihlášek proběhne ve dnech 10. a 11.5. od 13:00 do 17:00 hodin.  V tyto dny bude také možné v čase 15:00-17:00 prohlédnout si prostředí třídy.

Zápis dětí pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

zveme Vás k zápisu pro školní rok 2022/2023, který proběhne v termínu  od 2. – 16. 5. 2022.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte elektronického předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-kdolum, který bude spuštěn v termínu 01.04. - 09.05.2022.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře).

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. osobním podáním 10. a  11.05.2022 v čase 13:00 – 17:00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky mš,

2. do datové schránky školy- uqcmd84,

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce msdolinka@zskdolum.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu v době řádného zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.
  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

  • Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte)
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

 

Kritéria pro přijetí

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

Žádost o přijetí

Fotografie - školka a zahrada ; třída Berušky ; třída Sluníčka ; třída Hastrmánci ; třída Delfíni