Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Přestup na ZŠ K Dolům

Vážení rodiče,
v případě zájmu o přestup na naši školu kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Denisu Horáčkovou: horackova@zskdolum.cz, +420 778 707 150.

Bezpečné prostředí a klima školy, potažmo třídních kolektivů, je pro nás prioritou a jedním ze základních pilířů strategie prevence školy. Z tohoto důvodu nabízíme všem zájemcům o přestup tzv. zkušební pobyt.

Zkušební pobyt žáka probíhá u nás po dobu 3 dnů přímo ve třídě/třídách. Žák má tak možnost seznámit se s prostředím školy, třídy, potenciálními spolužáky i učiteli a naopak.
Na zkušební pobyt přichází žák v předem dohodnutém termínu a má s sebou vybavenou aktovku, žákovskou knížku (s aktuálním telefonním číslem na Vás a kopií kartičky pojištěnce pro případ zdravotních obtíží) a účastní se výuky každodenně po dobu vyučovacích hodin dle rozvrhu třídy.
(Pokud je Vaše dítě v péči některého ze specializovaných pracovišť - odborných lékařů, či je žákem s potřebou podpůrných opatření, žádáme Vás o kopie aktuálních zpráv k prostudování nejpozději v 1. den pobytu dítěte u nás.)
Během zkušebního pobytu navštíví žáka ve třídě odborníci školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka nebo metodička prevence). O přijetí/nepřijetí žáka rozhoduje ředitelka školy na základě všech vyhodnocených skutečností. 

Pro konkrétní informace ohledně přestupu i zkušebního pobytu ve škole kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Denisu Horáčkovou: horackova@zskdolum.cz, +420 778 707 150

Podání žádosti o přestup adresujte paní zástupkyni Anně Kobrové: kobrova@zskdolum.cz, +420 725 529 717

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání

Žádost o přestup ke stažení ZDE.