Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

14. dubna 2021

Péče o žáky systému IZS

 

Zajišťujeme péči o žáky IZS v týdnech  distanční výuky

informace pro zákonné zástupce v elektronické žákovské od 7.4.2021

 

 seznam dotčených profesí :

 

PROFESE IZS
 
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní  družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Dotazy adresujte paní zástupkyni Hedvice Novákové: novakova@zskdolum.cz, +420 778 533 857

zpět na výpis aktualit