Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O MATEŘSKÉ ŠKOLE


Mateřská škola Dolinka

Mateřská škola Dolinka, která je od 1.9. 2005 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí s lesem a dětským hřištěm, k budově školky patří i prostorná zahrada. Les a velká zahrada s členitým terénem skýtá dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě.

Budova MŠ i zahrada prošly v minulých letech rekonstrukcí, průběžně vybavujeme třídy: obnovujeme nábytek a rozšiřujeme nabídku hraček a didaktických her. V současné době má školka čtyři třídy ve dvou podlažích a hospodářskou budovu, v níž se nachází školní kuchyně, prádelna, kancelář hospodářky školní kuchyně a kancelář vedoucí učitelky. Součástí každé třídy je učebna, tělocvična slouží i jako odpočívárna, herna, WC, umývárna, kuchyňka a šatna s obouvárnou. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí, vzájemná blízkost tříd umožňuje navštěvování se dětí, případně mohou společně trávit dobu určenou ke spontánním hrám a řízené činnosti.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

Motto: "Na světě je tolik krás, měl by je poznat každý z nás."

snažíme se o vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu

hlavním prostředkem výchovy a vzdělání je spontánní hra a prožitkové učení

v MŠ se snažíme doplnit rodinnou výchovu a pro kladné ovlivnění osobnosti dítěte, vycházíme z jeho individuálních potřeb, zájmů a možností

učíme děti kladnému vztahu k přírodě a k prostředí, v němž žijeme

Informace pro školní rok 2020/2021:

  • Mateřská škola je otevřená od 6.30 do 17.00 hodin.

  • Příchod dětí do mateřské školy: 6.30 - 8.15 hodin.

  • Odchod dětí po odpoledním odpočinku: 14.45 - 17.00 hodin.

  • V tomto  školním roce  budou otevřena čtyři oddělení, 2 třídy pro předškolní dětí (5-7 let), třída pro starší děti 4-5 let a třída pro děti nejmenší děti 3-4 roky.  Do jaké třídy dítě bude chodit se dozvíte na dveřích mateřské školy od 25.8.2020

    Platby v mateřské škole:

  • Školné: 630 Kč/měsíc, předškoláci, tj.děti, kterým bude do 31. 8. 2020 6 let, školné neplatí. 

  • Kulturní fond: 600,- Kč na rok. Z kulturního fondu, se hradí divadélka, dárečky a odměny pro děti. 

  • Stravné v mateřské škole: Celodenní stravné pro děti do 6 let činí 39,- Kč, pro děti starší  (s odkladem školní docházky) 42,- Kč. 

  • Kroužky: naše mateřská škola nabízí např. plavání pro děti od 4 let, docházku do knihovny, výlety - jarní a podzimní mimoškolní akce a divadélka. Nabídka kroužků bude doplněna do poloviny zaří. Plavání i ostatní kroužky začínají od října.