Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY


WOMAN FOR WOMAN

I v letošním roce spolupracujeme s organizací Woman for woman, která podporuje rodiny v tíživé finanční situaci a dotuje potřebným dětem obědy.

Žádosti lze odevzdávat do 10.10.2023 třídní učitelce nebo ve vrátnici školy.

V případě schválení žádostí lze obědy dotovat od 18.10.2023.

Více informací o projektu zde.

Žádosti ke stažení zde.

OP PPR_37 - Vybudování odborných učeben ZŠ K Dolům

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000991

1.7.2020 - 31.12.2020

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Realizací projektu dojde k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90.let minulého století, neodpovídá současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna bude vybavena pro výuku 24 žáků. Dále bude vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. V současné době škola specializovanou jazykovou učebnou nedisponuje, výuka probíhá v běžných třídách, či IT učebně. Realizace projektu umožní pedagogům zahrnout do výuky moderní postupy a způsoby výuky.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu

OP PPR_51 aneb ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001438

1.5.2020 - 30.6.2023

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Od 1.5.2020 realizujeme v naší škole projekt "ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny" s tématikou demokracie a multikulturality.

Projekt je zaměřen na posílení demokratické kultury v ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12. Během projektu bude zdokonaleno žákovské zapojení do rozhodovacích procesů školy tak, aby bylo posíleno inkluzivní klima. Aktivity jsou zaměřeny komplexně a průřezově na všechny aktéry, kteří do těchto procesů zasahují, nebo je ovlivňují i nepřímo tak, aby škola byla bezpečným a vstřícným místem pro stále více heterogenní skupiny žáků, kteří do ní přicházejí.

Cílovou skupinou projektu jsou jak žáci tak pedagogové naší školy, nezapomínáme ale ani na okruh nejbližších přátel školy v rámci naší vize komunitní školy.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu

OP PPR_49 - SPOLU SVĚTEM

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001462 

1.10.2019 - 31.12.2021

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Od 1.10.2019 realizujeme v naší škole projekt s multikulturní tématikou "Spolu světem", který navazuje na úspěšně proběhlý projekt OPPPR_28 "Škola pro všechny".

Cílem realizace projektu je orientace žáků naší ZŠ v kulturních odlišnostech jednotlivých skupin obyvatel. Kompetence získané díky projektu napomohou žákům uvědomit si pestrost, kterou nám odlišné kultury přinášejí, ale zároveň i dopady, kterými obohacují kulturu v oblasti střední Evropy.

Cílovou skupinou projektu jsou jak žáci tak pedagogové naší školy, nezapomínáme ale ani na okruh nejbližších přátel školy v rámci naší vize komunitní školy.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu