Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ PARLAMENT


Fungující žákovský parlament je efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí našich škol. Poskytuje žákům příležitost k podílení se na chodu školy a pomáhá přirozeně a účinně vytvářet jejich klíčové kompetence.

Žákovský parlament má za úkol vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy.

Hlavní náplň a funkce ŠŽP:

  • Zapojení žáků do života školy.

  • Vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy.

  • Spolupodílení se na dodržování pravidel školy.

  • Spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími.

  • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým.

  • Připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku.

  • Organizace školních akcí, soutěží, následné seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc.

  • Zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období.


Pro školní rok 2020/2021 získal náš žákovský parlament osvědčení "Škola pro demokracii". Jedná se o síť škol, které pracují s žákovskými parlamenty a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků.