Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Náhradní provoz MŠ

Rozdělení dětí v době prázdninového provozu MŠ 12.-23.7.2021

V provozu budou všechny 4 třídy. Děti jsou rozmístěny následovně:

  • Třída Berušky (levá branka, pravý vchod) - kmenové děti z této třídy + děti z MŠ Tyršovka, Pastelka a Montessori
  • Třída Delfínci (levá branka, levý vchod)  - kmenové děti z této třídy + děti z MŠ Větrníček
  • Třída Hastrmánci (pravá branka, pravý vchod) - kmenové děti z této třídy + děti z MŠ Podsaďáček a Pohádka
  • Třída Sluníčka (pravá branka, levý vchod) - kmenové děti z této třídy + děti z MŠ Karásek, Smolkova, Jahůdka, Studánka a Angel

MŠ Dolinka se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti MHD - 5 minut chůze z konečné autobusu 139 Komořany, autobus 117 zastávka Komořany nebo autobus 165 zastávka Na Šabatce. Příjezd autem před školku do ulice Palmetová je momentálně omezen z důvodu výstavby napojení na kanalizaci v okolí školky, přístupové cesty se mění podle toho, kde zrovna kopou. 

ŠKOLNÉ V DOBĚ NÁHRADNÍHO PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

Poměrné školné za provoz 12.-23.7. je stanoveno na 315,- Kč.

Poměrné školné za provoz 23.-31.8. je stanoveno na 200,- Kč.

Informace týkající se zápisu na prázdninový provoz dětí, které nyní nenavštěvují naši školku

Elektronický předzápis na tento provoz bude spuštěn  v termínu 17.5. až  25.5.2021.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-p12-kdolum

Odevzdání žádostí a Evidenčních listů z kmenové mateřské školy (musí obsahovat i zkopírované potvrzení lékaře) bude 26.5. a 27.5. - NE DŘÍVE - jedním z následujících způsobů:

  • emailem ve scanu (msdolinka@zskdolum.cz)
  • vhozením do schránky na dopisy naší mateřské školy
  • poštou 

Následně budou rodiče vyrozuměni, zda bylo jejich dítě přijato do naší mateřské školy, příp. do MŠ Srdíčko a do kdy a kam mají zaslat platbu za školné.  Stravné vybíráme až první den nástupu do školky a to hotově.

 Žádosti jsou závazné a zaplacené školné se nevrací. 

Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2021

Jako každoročně, tak i v letošním roce, je na území MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin.

Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během měsíce července a srpna 2021 do náhradní mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 15. února 2021 formou písemné žádosti o umístění dítěte do náhradního provozu (ke stažení ZDE). Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit na zvolený termín, jim bude oznámena až před vlastním zápisem.

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne 26. a 27. 5.2021 od 13 do 17 hodin již v konkrétní mateřské škole, která bude mít v rodiči zvoleném termínu provoz, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky – školné, příp.stravné. Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění do náhradního prázdninového provozu po 5.2.2021, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Důvodem, proč musí rodiče do 5. 2. 2021 oznamovat, zda přihlásí své dítě do náhradního prázdninové provozu, je potřeba včasného naplánování dostatečné kapacity mateřských škol pro náhradní prázdninový provoz.

Prosíme rodiče dětí, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech. Pro dítě je nejvhodnější, aby prázdniny byly opravdu prázdninami a trávilo je se svými blízkými.

Leták k prázdninovému provozu 2020/2021