Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


MOTTO: Zatímco my se snažíme děti poučit o všech životních záhadách, děti nás učí, co vlastně znamená život. (Schwindtová)

Provoz školní družiny:
ranní ŠD:
6.30 - 8.00
odpolední ŠD:
11.40 - 17.00
vyzvedávání žáků ze školní družiny:
do 14.00 hod. a od 15.00 - 17.00 hod.
Společné družinové aktivity (pobyty venku na zahradě, vycházky, plánované akce, sportovní vyžití).
14.00 - 15.00

       

Od pondělí 4.9.2023 je školní družina v provozu po skončení výuky pro přihlášené žáky do 15:00

● Od úterý 5.9.2023

■ ranní družina je v provozu

■ odpolední družina do 17:00

■ žáci 1.ročníku v případě, že jsou přihlášeni, mohou do ŠD

přihlášku školní družiny je třeba vyplnit prostřednictvím formuláře zde a následně vytištěnou a podepsanou doručit do školy

  • přihlašování do ŠD je možné od 31.8.2023 do naplnění kapacity, nejpozději však do 15.9.2023

Vedoucí ŠD Tereza Plachá

tel: 778 782 986

email: placha@zskdolum.cz 

Školní družina je určena žákům 1. až 3. ročníku. 

Zákonný zástupce vyplní dítěti přihlášku. Změny příchodu/odchodu žáka oproti uvedení na přihlášce je nutné psát elektronicky prostřednictvím Školy OnLine vedoucí vychovatelce Tereze Plaché a v kopii vychovatelce ŠD Haně Šmídkové nejpozději do 11:00 dne, kdy má dítě změnu odchodu. 

 

Příklad: Dne 10.9.2017 Jan Novák odchází ze ŠD v 15.00 hod. (sám, s babičkou), v tuto dobu přebírá zákonný zástupce za své dítě plnou zodpovědnost. Podpis rodičů (čitelně).

 

Telefonická oznámení a emaily nelze v žádném případě z bezpečnostních důvodů akceptovat! Lze akceptovat zprávu na papírovém lístku s podpisem zákonného zástupce.

Z hygienických a bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy. 

Úhrada úplaty za ŠD od 1.9.2023: výše úplaty činí 350,- Kč/měsíc.

PLATEBNÍ ÚDAJE

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ (výběr varianty je na rodiči

číslo účtu: 69953379/0800 pololetně celoročně
variabilní symbol rodné číslo dítěte bez lomítka 1750,- Kč 3500,- Kč
specifický symbol 3143 uskutečnit platbu k 15. 9.  a 15. 2. uskutečnit platbu k 15. 9

 

Variabilní symbol (VS) pro žáky, kteří nemají rodné číslo, je datum narození např. 16032015. Do poznámky prosíme uveďte: jméno, příjmení a třídu dítěte s informací, že nemá rodné číslo např. Aneta Vomáčková 2.B - bez rodného čísla.

Ve školní družině platí nový Vnitřní řád školní družiny, který je účinný od 1.9.2023.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD: od 11:40 do 14:00 a od 15:00 do 17:00. Opakované pozdní vyzvedávání dětí řeší odbor sociální péče a policie. Prosíme rodiče, aby dodržovali časy vyzvedávání dětí.

Upozorňujeme, že v době od 14.00 do 15.00 hod probíhají v ŠD výchovně vzdělávací a sportovní aktivity. V tuto dobu není děti možné vyzvedávat. V tuto dobu bude uzamčena hlavní brána do areálu školy.

V době, kdy probíhá činnost ŠD, nelze s ohledem na bezpečnost dětí podávat jakékoliv informace. Je potřeba domluvit si schůzku e-mailem.

  

Při nevyzvednutí Vašeho dítěte se postupuje následovně:

Rodič je telefonicky vyrozuměn o situaci, ihned informujeme vedení školy. V případě opakovaného nevyzvednutí hlásíme situaci na odbor sociální péče o děti a mládež a na policii ČR. Aby podobná situace nenastala, je možné do přihlášky doplnit, že dítě může odejít, v případě výše uvedeném , samostatně v 17.00 hod. a rodič přebírá veškerou zodpovědnost za své dítě.

Další informace: 

Prosíme, aby děti měly na převlečení do ŠD věci pohodlné a OZNAČENÉ. Na odpoledne je potřeba mít malou svačinu (ovoce, zelenina) a dostatek tekutin. Ve družině platí zákaz kofeinových nápojů ( coca- cola , kofola, atd.)  a energy drinků. Pitný režim v ŠD je zajištěn vodou z vodovodu, dítě však musí mít vlastní lahvičku či kelímek.

Školní jídelna (dále jen ŠJ) – přihlášky a odhlášky v ZŠ T. G. Masaryka, tel. 241 773 744 u vedoucí ŠJ paní Procházkové. Přihlášení nebo odhlášení obědů provádí zákonný zástupce nejpozději ráno do 8.00 daného dne na www.strava.cz