Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O NÁS


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, fakultní škola UK, je školou rodinného typu zajišťující individuální přístup ke každému. Naším hlavním a nejdůležitějším cílem je zdravé, bezpečné školní prostředí pro všechny, kdo k nám do školy vstupují. V dětech pěstujeme lásku a úctu k přírodě, zaměřujeme se na etickou a mravní výchovu a prevenci rizikového chování. Žákům nabízíme smysluplné využití volného času formou kroužků, školních i mimoškolních aktivit a projektových dnů, do kterých zapojujeme rodiče i širší veřejnost. Více o škole naleznete zde.

 

Prezentaci o naší škole si můžete prohlédnou - zde

 

Škola ve 20ti bodech

školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY
mateřská škola Dolinka - školní vzdělávací program JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ
fakultní škola přírodovědecké fakulty
školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, speciální pedagog)
motivovaný a stále se vzdělávající pedagogický sbor
zdravé, bezpečné školní prostředí
rodinná atmosféra, nižší počet žáků ve třídách
individuální přístup ke každému
asistenti pedagoga ve většině tříd
využívání moderních technologií
odborné učebny (PC, fyzika, chemie, biologie), interaktivní tabule
projektové vyučování
účast v soutěžích a olympiádách
adaptační pobyty a školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz
školní družina a školní klub
nabídka kroužků a mimoškolních aktivit
předškolní příprava Škola nanečisto
projekty: Zdravé zoubky, Ovoce do škol a Mléko do škol
certifikát Rodiče vítáni a Škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
celá škola je bezbariérová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola při naší základní škole nese jméno Dolinka (dříve veřejnosti známá jako MŠ Palmetová), nachází se v klidné, bezpečné a zároveň dostupné části Komořan. Mateřská škola má čtyři třídy, celkem 112 žáků. Bezprostředně sousedí s dětským hřištěm MČ Praha 12. K budově školky patří prostorná zahrada.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

MOTTO: Zatímco my se snažíme děti poučit o všech životních záhadách, děti nás učí, co vlastně znamená život. (Schwindtová) .

ŠKOLNÍ KLUB

Naše škola provozuje volnočasový klub, který je otevřen všem dětem.