Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Školní poradenské pracoviště, napomáhá zkvalitňovat péči o naše žáky. Otázky vzdělávání žáků a jejich případné problémy mohou tak být řešeny bez zbytečných prodlev. 

Členové ŠPP

Zástupkyně ředitele školy pro speciální pedagogiku,
výchovná poradkyně školy:

Mgr. Denisa Horáčková


Zástupkyně ředitele školy pro řízení školy, metodička ICT,
metodička prevence:

Mgr. Zuzana Outratová


Speciální pedagožky školy:

Bc. Miroslava Šímová 

Mgr. Bc. Anna Valová 

Více k činnosti speciálních pedagogů školy - zde


Lektoři růstových skupin, preventivních programů a kurzů první pomoci:

Mgr. Radim Kuba - vedení růstových skupin


Diagnostikou obtíží žáků se zabývá pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 -  Barunčina, se kterou dlouhodobě a úzce spolupracujeme.