Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Školní poradenské pracoviště, napomáhá zkvalitňovat péči o našežáky. Otázky vzdělávání žáků a jejich případné problémy mohou tak být řešeny bez zbytečných prodlev. Vážení rodiče, schůzky si prosíme domlouvejte předem emailem, písemně nebo telefonicky. Pak budete mít jistotu, že se Vám pracovníci poradenského pracoviště budou moci plně věnovat. Děkujeme.

Zástupkyně ředitelky školy pro oblast speciální pedagogiky a výchovná poradkyně školy, koordinátorka ŠPP Mgr. Denisa Horáčková

 

Zástupkyně ředitelky školy pro oblast ICT a metodička prevence Mgr. Zuzana Outratová

  

Speciální pedagožky školy:

Miroslava Šímová – nápravy, intervence

Bc. Anna Valová - nápravy

Mgr. Marie Voříšková – intervence

Bc. Kristýna Sůsová - logopedie

Více k činnosti speciálních pedagogů školy - zde

  

Sociální pedagog – růstové skupiny - Mgr. Radim Kuba

 

Školní asistenti ZŠ, MŠ a asistenti pedagoga

 

Školní poradenské pracoviště je aktuálně v tomto školním roce posíleno o tým speciálních pedagožek. Věříme, že touto změnou napomůžeme zkvalitnit péči o žáky s potřebou podpůrných opatření.  Rozšíření týmu nám mimo jiné umožní více individualizovat péči o děti a nabídnout našim prvňáčkům a předškolákům ve školce Dolinka logopedickou péči ve formě 4 kroužků zaměřených na řečovou prevenci zdarma.

 

Diagnostikou obtíží žáků se zabývá pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 -  Barunčina, se kterou dlouhodobě a úzce spolupracujeme.