Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ ŠKOLY

 

Zástupkyně ředitele školy pro speciální pedagogiku -  Mgr. Denisa Horáčková

email: horackova@zskdolum.cz

telefon: +420 778 707 150


 Činnosti:

vytváří roční plán práce ŠPP a týmu speciálních pedagogů
komunikuje se spolupracujícími organizacemi  - Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
svolává chůzky s asistenty pedagoga
seznamuje kolegy s legislativními změnami v oblasti speciální pedagogiky
věnuje se výkaznictví a zavádění podpůrných opatření u žáků
provádí hospitační činnosti ve třídách 
metodicky vede zápisy do 1. ročníku
monitoruje žáky s doporučeními, vyhodnocuje úspěšnost zavedených opatření
konzultuje a věnuje se poradenství se zákonnými zástupci
zajištění péči o žáky cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
spolupracuje s vedoucí mateřské školy Dolinka a společně zajišťují péči o předškoláky
vede tým asistentů pedagoga
vede evidenci a vyhodnocování zkušebních pobytů žáků se ŠMP
poradenství v oblasti speciální pedagogiky pro pedagogy
ochrana ososbních materiálů žáků
v případě distanční výuky vede a monitoruje práci speciálních pedagogů a asistentů pedagoga, aby péče o žáky se specifiky nebyla přerušena

 

Speciální pedagožka - Miroslava Šímová (speciální pedagogika)

email: simova@zskdolum.cz


 Činnosti speciálního pedagoga na škole:

eviduje doporučená podpůrná opatření
objednává pomůcky z obasti speciální pedagogiky
spolupráce na dni otevřených dveří pro budoucí 1. třídy
spolupodílí se na pedagogické diagnostice při zkušebních pobytech žáků
vyhodnocuje podpůrná opatření (PO)
zastupuje ZŘŠ pro speciální pedagogiku v komunikaci s rodiči a spolupracujícími organizacemi
poradenství k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

 


Speciální pedagožka - Mgr. Bc. Anna Valová (speciální pedagogika)

email: valova@zskdolum.cz


 Činnosti speciálního pedagoga na škole:

spolupracuje se speciálními pedagogy při výběru a nákupu pomůcek
instruuje pedagogy a asistenty pedagoga v  práci s pomůckami ke konkrétním žákům do konkrétních tříd
vede a eviduje účastníky kroužku předškoláků – Škola nanečisto
spracovává materiály pro pedagogicko-psychologické poradny (PPP)


Termín konzultace se všemi odborníky vždy domlouvejte předem prostřednictvím mailu.

 

Dokumenty ke stažení: