Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SEZNAM PŘIJATÝCH OD ŠK.ROKU 2024/2025

Rozhodnutí o nepřijetí  a Usnesení o zastavení řízení bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 6.6. v čase 8:00 -17:00 hodin a 7.6. v čase  8:00 -13:00 hodin v kanceláři vedení MŠ do vlastních rukou.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

 Informační schůzka proběhne ve čtvrtek 20.6. od 16:15 hodin ve třídě Berušky.

 Do 28.6. prosíme o odevzdání vyplněného a podepsaného Evidenčního listu dítěte.

 Děkujeme.